H2 | Dromen van een betere toekomst (SE)

20-10-2018

Over de oorzaken en de gevolgen van de verschillende migratiebewegingen van Mexicanen op diverse ruimtelijke schaalniveaus (Van den Bunder & Peters, 2017).

© foto: De Geo., 2017. 

Inhoud

 • Paragraaf 1 | Verhuizen naar het Mexicaanse grensgebied.
 • Paragraaf 2 | Migratie naar de V.S.
 • Paragraaf 3 | Een grensoverschrijdend probleem.

H2 | Paragraaf 1 | Verhuizen naar het Mexicaanse grensgebied

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

© foto: De Geo., Bijdrage geldoverboekingen aan bbp per Mexicaanse deelstaat in 2015, 2017.

Deelvragen

1. Waarom trekken veel Mexicanen naar de maquiladoragebieden?

2. Wat zijn de gevolgen van de migratie van arbeiders naar de maquiladoragebieden voor de herkomstgebieden (Van den Bunder & Peters, 2017)?Video's*

Titel: Mexicanen over Trump en de muur.


Titel: Migratie - push and pull

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt. Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

H2 | Paragraaf 2 | Migratie naar de V.S.

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens). 

© foto: De Geo., Mexicaanse arbeiders werken op het land in het kader van het braceroprogramma, 2017. 

Deelvragen

3. In welke fasen vond arbeidsmigratie plaats van Mexico naar de V.S. en waarom?

4. Wat waren de gevolgen van de toetreding tot de NAFTA voor de (il)legale migratie van de Mexicanen naar de V.S. (Van den Bunder & Peters, 2017)?


Video's*

Titel: Een tijdlijn van de V.S. - Mexico immigratie (Engels)

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt. Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

H2 | Paragraaf 3 | Een grensoverschrijdend probleem

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).  

© foto: De Geo., Migranten afkomstig uit Midden-Amerika, 2000 - 2015, 2017. 

Deelvragen

5. Hoe en waarom vindt er vanuit Midden-Amerika via Mexico migratie plaats naar de V.S.?

6. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van Midden-Amerikanen om de 'Amerikaanse droom' te realiseren (Van den Bunder & Peters, 2017)?Video's*

Titel: Mexicaans immigranten willen terug. 

Koppelen met de Amerikaanse droom.


Titel: Op patrouille met de Amerikaanse grenspolitie.

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt. Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).