Dimensies

De ruimte om ons heen is/wordt ingericht door een samenspel van de vier dimensies, waarbij meestal de invloed van één of enkele dimensies bepalend was/is. Binnen elk stuk ruimte vinden we een groot aantal verschijnselen, aspecten en dimensies, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Om een ordening te kunnen aanbrengen in al deze verschijnselen, kun je elke keer een andere bril opzetten: de natuurlijke bril, de economische bril, de politieke bril en de culturele bril. Door elke bril zie je iets anders (Blokhuis & Peeters, 2009).  De roze bril wanneer je verliefd bent en daardoor zijn of haar mindere kanten niet ziet, hoort dan weer niet bij aardrijkskunde ; )

Natuur

Natuurlijke (fysische) onderwerpen, zoals het klimaat en de bodem (ten Brinke & de Jong, 2016).


> Platentektoniek | temperatuurfactoren | vegetatie | klimaatverandering | Ruimte voor de Rivier

Economie

Economische onderwerpen, waarbij het gaat om geld verdienen en de werkgelegenheid (ten Brinke & de Jong, 2016).


> Sectoren (primair, secundair, tertiair) | welvaart | verschil arm en rijk | infrastructuur (goed/niet goed)

Politiek

Politieke onderwerpen, waarbij je let op wie het voor het zeggen heeft, bijvoorbeeld de invloed van een ministerie of een belangengroep (ten Brinke & de Jong, 2016).


> Grenzen | de regels op straat | officiële leiders van een land, provincie, gemeente | macht en machteloosheid | stemrecht, inspraak | corruptie

Cultuur

De voorheen sociale-culturele en demografische dimensie zijn nu samengevoegd tot de culturele dimensie (zie syllabus). Culturele onderwerpen waarbij het gaat over hoe de mensen met elkaar omgaan en o.a. bevolkingsaantallen.


> Taal | godsdienst | leefomstandigheden | waarden en normen | demografie | bevolkingsdiagrammen | demografisch transitiemodel | (etnische) groepen, klassen