Schaalniveaus

Bij aardrijkskunde worden gebieden op verschillende schaalniveaus behandeld. Je kunt de wereld als geheel bekijken, maar ook naar je eigen woonwijk. Dan wissel je dus van schaalniveau. Door in te zoomen of uit te zoomen, kun je van dat schaalniveau veranderen. Daardoor krijg je een heel andere kijk op een verschijnsel (ten Brinke, de Jong & Padmos, 2016).

Lokaal

De straat | de wijk | de stad | de gemeente

BV. De wijk Kralingen | De stad Rotterdam

Regionaal

De regio | de provincie | het landsdeel

BV. De Randstad | Zuid-Holland | het westen van Nederland

Nationaal

Het land

BV. Nederland

Continentaal

Meerdere landen, een werelddeel

BV. Europa

Mondiaal

Meer dan een werelddeel, de wereld

BV. De wereld


Video*


Titel: Aardrijkskunde schaalniveaus inzoomen uitzoomen.

De schaalniveaus met een voorbeeld.

* De geselecteerde video is niet door mijzelf gemaakt.