Eindexamen

Havo

  • Havo syllabus en examenprogramma aardrijkskunde 2023 door College voor Toetsen en Examens.
  • Oude havo examens oefen je hier.

Vwo

  • Vwo  syllabus en examenprogramma aardrijkskunde 2023 door College voor Toetsen en Examens.
  • Oude vwo examens oefen je hier.

Leerdoelen eindexamen aardrijkskunde

Schaalniveaus

Dimensies

Ingesproken presentaties havo 5 per boek/onderwerp