Over mij

Bedankt,

  • Mw. M. Abbassi, Mw. S. Klein, Mw. M. Koene, Mw. F. Mehdijeva, Dhr. T.A.J. van Staden, Dhr. P. Scholtius, MA., Dhr. C. Veldhorst.


© foto: Mol, E.M.J., Terschelling, 2018. 

Informatie & doel van de website

Beste bezoeker van mevrouw-Mol.nl,

In de regio Rotterdam geef ik aardrijkskunde aan de onder- en bovenbouw in het voortgezet onderwijs.

Deze website is in eerste instantie tot stand gekomen omdat ik tijdens mijn lessen nieuwsberichten wilde behandelen. Het doel van de nieuwsberichten is het actueel maken van de lesstof uit het boek en dichtbij de belevingswereld te zijn van de leerling door vaak ook Rotterdams nieuws te bediscussiëren. Nu de nieuwsberichten op deze website staan, kan ik deze er snel bij pakken tijdens de les. Verder komen in bijna alle nieuwsberichten onderwerpen en/of begrippen voor die in het eindexamen voorkomen. 

Naast het behandelen van nieuwsberichten heb ik hoofdstukken van de methode die wij op onze school gebruiken (De Geo) gekoppeld aan de syllabus centraal examen, waardoor ik verwacht de leerlingen op een gestructureerde manier naar het eindexamen aardrijkskunde te kunnen begeleiden. Tevens ben ik in maart 2021 begonnen met het inspreken van mijn presentaties over alle examenstof. Dit om de leerlingen zoveel mogelijk tegemoet te komen in de coronatijd. Vandaag de dag worden de video's nog steeds veel bekeken. Zie Mevrouw Mol - YouTube . Like en abonneer! Van abonneren zal je leren ; ). 

Het komt erop neer dat deze website in dienst staat van mijn aardrijkskundelessen, waarbij ik gebruik maak van Prezi's. Mijn presentaties zijn niet openbaar, daarentegen is deze site wel openbaar voor leerlingen en aardrijkskunde docenten! Voel je dus vrij om deze site te gebruiken (naast je boek en aantekeningen) wanneer je gaat leren voor een toets of je examen of voor de docenten, tijdens je les.

Afsluitend wil ik jullie attenderen op het feit dat aardrijkskunde een dynamisch vak betreft, vandaar dat deze site aan veranderingen onderhevig is en dus altijd onder constructie staat : )

Met vriendelijke groet,


E.M.J. Mol

> Eerstegraads docent aardrijkskunde

> Sectieleider aardrijkskunde sinds 2020

> Schoolopleider sinds 2023

> Werkplekbegeleider sinds 2023

> Werkzaam als docent aardrijkskunde sinds 2014


Reizen

Waar ben ik geweest?