H4 | Natuurgeweld in de Verenigde Staten (SE)

18-09-2018

Welke risico's lopen mensen in gebieden in de V.S. waar natuurlijke gevaren voorkomen, en hoe gaan ze hiermee om (Van den Bunder & Padmos, 2017)?


© foto: De Geo., 2017.

Inhoud

 • Paragraaf 1 | Wonen in California.
 • Paragraaf 2 | Orkanen aan de zuidkust van de V.S.
 • Paragraaf 3 | Overstromingsgevaar bij de Mississippi.

H4 | Paragraaf 1 | Wonen in California

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

© foto: De Geo., Een transforme breuk., 2017.    

Deelvragen

1. Hoe ontstaan aardbevingen in California en wat zijn de kenmerken hiervan?

2. Welke factoren bepalen de kwetsbaarheid van San Francisco bij een natuurramp?

3. Welke maatregelen worden genomen om het risico op een natuurramp te beperken (Van den Bunder & Padmos, 2017)?


Video

Titel: uitleg door meneer van Staden en mevrouw Mol, havo 4 systeem aarde 4.1

Zie blz 119-122.

Begrippen: natuurlijk gevaar. natuurramp, transforme breuk, hazard management, actoren, risicoperceptie

Video's*

Titel: 17 oktober 1989 De Loma Prieta Aardbeving

Zie blz 119-120 de tekst aardbevingen van het boek Systeem aarde (de Geo) havo4.

Begrippen: natuurlijk gevaar. natuurramp, transforme breuk.

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt. Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

H4 | Paragraaf 2 | Orkanen aan de zuidkust van de V.S.

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

© foto: De Geo., De route van orkaan Katrina in 2005., 2017.    

Deelvragen

4. Hoe ontstaan de tropische orkanen die voorkomen in het zuiden van de Verenigde Staten en wat zijn hun kenmerken?

5. Wat zijn de risico's van dit natuurgeweld voor de bewoners van de zuidkust van de Verenigde Staten?

6. Welke rol spelen preventie en onderzoek in het voorkomen van een natuurramp door tropische orkanen (Van den Bunder & Padmos, 2017)?


Video

Titel: uitleg door meneer van Staden en mevrouw Mol havo 4 systeem aarde 4.2

Blz 125 t/m 128

Begrippen: hurricanes.

Video's*

Titel: Max Westerman - RTL nieuws - New Orleans na orkaan Katrina (2005).

Zie de tekst Katrina op blz 125 en de tekst hoe ontstaat een orkaan op blz 126 en de tekst de gevolgen van orkanen op blz 127 van het boek Systeem aarde (De Geo) havo 4.   

Begrippen: hurricanes.


Titel: Hoe ontstaat een orkaan?

Zie de tekst Hoe ontstaat een orkaan? Op blz 126 van het boek Systeem aarde (De Geo) havo 4.    

Begrippen: hurricanes.

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt. Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

H4 | Paragraaf 3 | Overstromingsgevaar bij de Mississippi

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

© foto: De Geo., Het stroomgebied van de Mississippi., 2017.    

Deelvraag

7. Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de steeds terugkerende overstromingen van de Mississippi te voorkomen (Van den Bunder & Padmos, 2017)?


Video's*

Titel: Flood Waters: Mississippi Rising (Engels).

Zie de tekst De Mississippi op blz 132 en de tekst overstromingsgevaar op blz 133 en figuur 4.14 op blz 132 van het boek Systeem aarde (De Geo) havo 4.   

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt. Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).