H1 | De wereld: een mozaïek van regio's (CE)

07-09-2019

Domein B: wereld. | Wat zijn de belangrijkste sociaalgeografische indelingskenmerken van en processen in de macroregio's (Bulthuis & Gerits, 2017)?

© foto: De Geo., Ifugao., 2017.

Inhoud

  • Paragraaf 1 | De wereld indelen.
  • Paragraaf 2 | Scheidslijnen in Europa.
  • Paragraaf 3 | De islamitische wereld.
  • Paragraaf 4 | Sub-Sahara-Afrika.
  • Paragraaf 5 | 'Reuzen'-verschillen in Oost-Azië.
  • Paragraaf 6 | Zuidoost-Azië: werkplaats van de wereld.