H1 | Twee werelden, één grensgebied (SE)

22-10-2018

Over de totstandkoming van de grens tussen Mexico en de V.S. & de economische, demografische en sociaal-culturele kenmerken van het grensgebied t.o.v. de nationale kenmerken van zowel Mexico als de V.S (Van den Bunder & Peters, 2017).

© foto: De Geo., Verspreiding van de maquiladoras, 2017. 

Inhoud

  • Paragraaf 1 | Mexico en de Verenigde Staten.
  • Paragraaf 2 | Werken in het grensgebied.
  • Paragraaf 3 | Wonen in het grensgebied.

H1 | Paragraaf 1 | Mexico en de Verenigde Staten.

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

© foto: De Geo., Gebiedsuitbreidingen van de V.S., 1783 - 1853., 2017. 
Deelvragen

1. Hoe is de grens tussen Mexico en de V.S. tot stand gekomen?

2. In hoeverre zijn de economische, demografische en sociaal-culturele kenmerken van het grensgebied afwijkend van de nationale kenmerken van de V.S. en Mexico (Van den Bunder & Peters, 2018)?Video's*

Titel: het nieuwe ijzeren gordijn: de grens tussen de V.S. en Mexico.

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt. Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

H1 | Paragraaf 2 | Werken in het grensgebied

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens). 

© foto: De Geo., Exportwaarde van de NAFTA-landen in dollars., 2017. 


Deelvragen

3. Wat is de invloed van de NAFTA op de economie van Mexico en de V.S.?

4. Wat zijn de voor- en nadelen van de NAFTA voor Mexico (Van den Bunder & Peters, 2017)?


Video's*

Titel: NAFTA uitgelegd met avocado's en schoenen (Engels).

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt 


Extra

Schaalniveaus, dimensies, domeinen


Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).

H1 | Paragraaf 3 | Wonen in het grensgebied

 • Deelvragen.
 • Video's.
 • Extra.
 • Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).  

© foto: De Geo., Werkgelegenheid in de maquiladoras naar sector, 2014., 2017. 

Deelvragen

5. Welke rol spelen de maquiladoras in de internationale arbeidsverdeling?

6. Waarom treedt er een verschuiving op in de ligging van de maquiladoragebieden?

7. Wat zijn de gevolgen op lokale en regionale schaal van de trek naar de maquiladoragebieden (Van den Bunder & Peters, 2017)?


Video's*

*De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt.Koppeling met het eindexamen (uit de syllabus centraal examen 2019 door het College van Toetsing en Examens).