H2 | De wereld: een systeem van landen en relaties (CE)

07-09-2019

Domein B: wereld. | Welke processen hebben geleid tot het huidige patroon van samenhang tussen en verscheidenheid in relaties van de landen in het wereldsysteem (Bulthuis & Gerits, 2017)? 

© foto: De Geo., China in Afrika., 2017. 

Inhoud

  • Paragraaf 1 | De eerste contouren van het wereldsysteem.
  • Paragraaf 2 | Verschuiving in het wereldsysteem.
  • Paragraaf 3 | Wereldwijde netwerken.
  • Paragraaf 4 | Politieke en culturele globalisering.