Domeinen | Vwo

De domeinen bevatten de hoofdlijnen van de aardrijkskunde onderwerpen die in het eindexamen getoetst worden. Per domein heeft het College voor Toetsen en Examens een specificatie gemaakt van de leerstof (College voor Toetsen en Examens, 2018). Handig, want zo krijg je een overzicht van de onderwerpen die je moet beheersen mét een omschrijving in hoeverre je bepaalde onderwerpen moet kunnen herkennen, beschrijven, verklaren, waarderen of oplossen.

Het vwo examen ziet er vanaf het schooljaar 2019-2020 anders uit! Deze pagina is nog onder constructie. Klik hier voor examenblad vwo 2020.

Domein A1: vaardigheden

>

Domein B: wereld

>

Domein C: aarde

>

Domein D: gebieden

>

Domein E: leefomgeving

>