Wereldburgerschap & aardrijkskunde

Het vak aardrijkskunde leent zich uitstekend voor wereldburgerschap. Wat maakt iemand dan een 'wereldburger'? Iemand die een wereldburger is realiseert dat wat hij of zij doet effect heeft op de rest van de wereld, en daardoor nadenkt over de keuzes die hij of zij maakt (NCDO, 2017). De thema's van wereldburgerschap zijn afgebakend in een canon door de Universiteit Utrecht en NCDO (Van der Zant, 2012), waar acht hoofdthema's uitkwamen die direct aansluiten bij de eindexamen onderwerpen van aardrijkskunde. Heb je dus les in aardrijkskunde, dan heb je ook les in wereldburgerschap!

De 8 thema's van wereldburgerschap

©  Universiteit Utrecht en NCDO, 2012

Identiteit

Wat maakt mij of de ander bijzonder? En wat juist niet?

Religieuze identiteit

Nationale identiteit

Harmonieus samenleven 

(Universiteit Utrecht en NCDO, 2012)

Diversiteit

Welke verschillen zijn er in de wereld? En hoe moet ik omgaan met die verschillen?

Historisch-culturele diversiteit

Biodiversiteit

Diversiteit in het dagelijks leven 

(Universiteit Utrecht en NCDO, 2012)

Mensenrechten

Waar hebben alle mensen recht op? Hoe krijgen ze dat?

Inzet voor de naleving van mensenrechten

Schendingen van mensenrechten

Sociaaleconomische rechten 

(Universiteit Utrecht en NCDO, 2012)

Duurzame ontwikkeling

Hoe zijn het milieu en klimaat goed te beschermen? Wat kan ik doen?

Bevolkingsgroei en verstedelijking

Beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen

Klimaatverandering

(Universiteit Utrecht en NCDO, 2012)

Globalisering

Hoe sta ik in verbinding met mensen in andere culturen?

Wereldwijde economische relaties

Mondiale migratiestromen

Culturele uitwisseling op wereldschaal (Universiteit Utrecht en NCDO, 2012)

Verdeling

Wie heeft wat in de wereld? Is dat eerlijk?

Armoedebestrijding

Ongelijke toegang tot voedsel, onderdak en zorg

Voedselschaarste en stijgende prijzen (Universiteit Utrecht en NCDO, 2012)

Vrede en conflict

Hoe valt ruzie of conflict te voorkomen of op te lossen?

Inzet van vredestroepen

Het internationale terrorisme

Vluchtelingenstromen door conflicten (Universiteit Utrecht en NCDO, 2012)

Mondiale betrokkenheid

Wat weet ik over de wereld en hoe kan ik die verbeteren?

De internationale politieke gemeenschap

Consumptie en levensstijl

De rol van de moderne media 

(Universiteit Utrecht en NCDO, 2012)