Bronnen

Verwijzingen naar gebruikte literatuur.

Bulthuis, J.H., Gerits, G. (2017). De Geo. Wereld. Globalisering (2e druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. 

College voor Toetsen en Examens. (2018). Aardrijkskunde havo. Syllabus centraal examen 2019 nader vastgesteld. Geraadpleegd op 21 oktober 2018, van https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-aardrijkskunde-havo/2019/havo/f=/aardrijkskunde_havo_2019_versie_3_nader_vastgesteld.pdf

College voor Toetsen en Examens. (2018). Aardrijkskunde havo. Syllabus centraal examen 2019 nader vastgesteld. Geraadpleegd op 21 oktober 2018, van https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2019-aardrijkskunde-vwo/2019/vwo/f=/aardrijkskunde_vwo_2_versie_2019.pdf

NCDO. (2017).Ik ben wereldburger. En jij? Geraadpleegd op 01 april 2017, van https://www.ncdo.nl/artikel/ik-ben-wereldburger-en-jij 

Padmos, J.H.A., & Peters, A.M. (2017). De Geo. Wereld. Arm en rijk (2e druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Ten Brinke, W.B., De Jong, Chr, & Padmos, J.H.A. (2016). Basisboek. De Geo. (1e druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Zant van der, J. (2012). Wereldburger met ketchup. Amsterdam: Stichting NCDO.