Beslisser | ITCZ opdracht

Beste 'beslisser', India zit met een terugkerend probleem. Het is aan jou om de overheid van India te overtuigen dat er manieren zijn om overtollig water (tot op zekere hoogte) te beheersen. Je maakt een presentatie (met PowerPoint, Prezi, of een ander programma) van tussen de 12 en 20 dia's. Je presentatie bestaat uit: startdia met foto en titel, daaropvolgend een dia met de punten die je gaat bespreken, inleiding (waarom), uitleg ITCZ zone met als gevolg moessonregens, de huidige problemen door de moessonregens, oplossingen, einddia. 


Opdracht

Maak een presentatie waarin je de overheid van India uitlegt hoe de ITCZ zone werkt en van advies voorziet om het overtollige water te beheersen.

Lesdoel: de leerling kan middels een presentatie de overheid van India informeren over het beheersen van het overtollige water van de moessonregens. 

Randvoorwaarden

De volgende informatie moet terugkomen in je opdracht:


1. Wet van Buys Ballot (wind waait altijd van hoog naar laag).  

2. De ligging van de ITCZ zone in juli op land in India.                      

3. De invloed van het hogedrukgebied die op zee ligt (welke invloed heeft deze op de ITCZ zone?).                                                  

4. In vervolg op punt 3: het corioliseffect die ervoor zorgt dat de wind van het hogedrukgebied op zee van een afwijking naar links op Z.B. veranderd naar een afwijking naar rechts op N.B. wanneer deze de evenaar over gaat (kan zo veel water van zee meenemen naar het lagedrukgebied die in juli op land ligt in India: resultaat: moessonregens).

© foto: Mumbai floods August 29, 2017 Imtiyaz Shaikh /Anadolu Agency/Getty Images  

© foto: De Geo., Ligging ITCZ en winden in januari en juli, 2018