2 sterren opdracht ITCZ

Scrol naar beneden om de vier opdrachten te maken. De antwoorden noteer je in je aantekeningenschrift. Ben je klaar? Vraag het antwoordmodel aan je docent en kijk je antwoorden na. Alle informatie van de opdrachten kun je (goed) gebruiken om te leren voor de toets :). 

Lesdoel: de leerling kan het verloop van de ITCZ zone vanaf zuiderbreedte naar noorderbreedte beschrijven met als gevolg de moessonregens in India tijdens het zomerseizoen.  

Opdracht 1: noteer de betekenis van de onderstaande begrippen.

© foto: Business today, 2019. 

Noteer de betekenis van de begrippen in je aantekeningenschrift. De onderstaande begrippen vormen de basis om de ITCZ te begrijpen. Wanneer je de antwoorden nagekeken hebt, kun je deze naast je leerboek gebruiken om te leren voor de toets.

Begrippen:

Hoge luchtdruk, lage luchtdruk, wind, de wet van Buys Ballot, instraling, evenaar, noorderbreedte, zuiderbreedte, breedtegraden, loodrechte zonnestralen, corioliseffect, condensatie, ITCZ, moessonregens.

Opdracht 2: zet de zinnen in de juiste volgorde.


Zet de onderstaande zinnen in de juiste volgorde in je aantekeningenschrift. Wanneer je alles in de juiste volgorde hebt, kun je de tekst naast je leerboek gebruiken om te leren voor de toets.  

1. Deze lucht is warmer dan de lucht eromheen, spreken we van een lage luchtdruk. Wanneer de zon een gebied verwarmd en.

2. Het gevolg is dat er regen valt. de lucht gaat stijgen en condenseren, Bij een lagedrukgebied warmt lucht op.

3. Hogedrukgebied dalende lucht, spreken we van koude. Bij een.

4. Geen waterdamp bevatten, daarom is het bij een hogedrukgebied. Koude dalende lucht kan. Altijd droog en zonnig.

5. Dat de wind ALTIJD waait de wet van Buys Ballot wil zeggen een hoge luchtdruk van een lage luchtdruk naar.

6. Zonnestralen is er in dat gebied altijd door de loodrechte sprake van een lage luchtdruk.

7. Plaats op aarde waar zonnestralen en er dus een lage luchtdruk is de ITCZ is de.

8. Lage luchtdruk bij de ITCZ is dat vanuit een hoge drukgebied omdat daar een teveel aan lucht is er hier te weinig lucht is en er dus lucht aangevoerd wordt het gevolg van de.

9. Boven het land India met in onze zomer ligt de ITCZ heftige moessonregens met als gevolg.

10. Wind aangevoerd van een hogedrukgebied op zee hoge drukgebied naar een lage drukgebied waait de ITCZ boven het land India krijgt omdat de wind ALTIJD van een.

11. Veel water kan meenemen het gevolg van de lucht naar het lagedrukgebied op land waait is dat deze die vanaf het hogedrukgebied op zee.

12. Boven het land India, stijgt de lucht heel snel in dit lagedrukgebied wanneer de vochtige lucht vanaf het hogedrukgebied op zee aankomt naar het lagedrukgebied vormen zich er wolken en vallen er heftige moessonregens.

13. Op dat moment ligt er een hogedrukgebied boven India welke droog en zonnig weer met zich meebrengt de loodrechte zonnestralen staan in december op 35 graden zuiderbreedte en de ICTZ verschuift na de zomer in India terug naar zuiderbreedte.

Opdracht 3: schrijf een nieuwsitem voor de schoolkrant.

Schrijf voor de schoolkrant een nieuwsitem over de overstromingen in India die het gevolg zijn van de heftige moessonregens van ongeveer een half A4tje. 

De volgende begrippen en onderwerpen moeten in je tekst terug komen: moessonregens, overstromingen, eventuele gewonden/doden, ITCZ zone, lage- en hoge luchtdruk.

Bronnen die je kunt gebruiken: lesboek, aantekeningenschrift, internet (nieuws website's).

Opdracht 4: oefenvragen voor de toets.

Bron 1, de wereld.

© foto: Newebcreations, 2020

De onderstaande vragen geven je een goede indruk van de toets. Noteer de antwoorden in je aantekeningenschrift. Gebruik deze later naast je leerboek om te leren.

Gebruik bron 1 (de foto hiernaast).

1. Wat is de ITC(Z)?

2. Hoe ontstaat de ITC(Z)?

3. Welke variant uit bron 2 (A, B of C), geeft de situatie in december het beste weer?

4. In welke maand van het jaar valt er in Darwin in het noorden van Australië veel neerslag? Kies uit januari of juli.

© vragen: de Geo, 2017.

Bron 2, Drie variaties op het windsysteem.

© bron: De Geo, 2017.