1 ster opdracht ITCZ

Scrol naar beneden om de vier opdrachten te maken. De antwoorden noteer je in je aantekeningenschrift. Ben je klaar? Vraag het antwoordmodel aan je docent en kijk je antwoorden na. Alle informatie van de opdrachten kun je (goed) gebruiken om te leren voor de toets :).


Lesdoel: de leerling kan benoemen waarom de ITCZ zone boven India zorgt voor heftige moessonregens.

Opdracht 1: woordweb.

© foto: https://mddns.nl/scrum/spider-web-retrospective/, z.d. 

Maak in je aantekeningenschrift een woordweb met in het midden het woord 'ITCZ'. Bedenk zoveel mogelijk woorden en begrippen die je om het woord heen kunt schrijven. Deze opdracht is een goede oefening omdat je meer kennis in huis hebt dan je denkt!

Opdracht 2: noteer de betekenis van de onderstaande begrippen.

© foto: Business today, 2019.

Noteer de betekenis van de begrippen in je aantekeningenschrift. De onderstaande begrippen vormen de basis om de ITCZ te begrijpen. Wanneer je de antwoorden nagekeken hebt, kun je deze naast je leerboek gebruiken om te leren voor de toets.

Begrippen:

Hoge luchtdruk, lage luchtdruk, wind, de wet van Buys Ballot, instraling, evenaar, noorderbreedte, zuiderbreedte, breedtegraden, loodrechte zonnestralen, corioliseffect, condensatie, ITCZ, moessonregens.Opdracht 3: zet de zinnen in de juiste volgorde.


Zet de onderstaande zinnen in de juiste volgorde in je aantekeningenschrift. Wanneer je alles in de juiste volgorde hebt, kun je de tekst naast je leerboek gebruiken om te leren voor de toets. 

1. Spreken we van een lage luchtdruk, wanneer de zon een gebied verwarmd en deze lucht is warmer dan de lucht eromheen.

2. De lucht gaat stijgen en condenseren, Bij een lagedrukgebied warmt lucht op, het gevolg is dat er regen valt.

3. Spreken we van koude, dalende lucht bij een hogedrukgebied.

4. Daarom is het bij een hogedrukgebied altijd droog en zonnig. Kan geen waterdamp bevatten koude dalende lucht.

5. Waait van een lage luchtdruk naar een hoge luchtdruk de wet van Buys Ballot wil zeggen dat de wind ALTIJD.

6. Is er in dat gebied altijd sprake door de loodrechte zonnestralen van een lage luchtdruk.

7. Loodrecht invallen en er dus een lage luchtdruk is de ITCZ is de plaats op aarde waar zonnestralen.

8. Dat er hier te weinig lucht is en er dus lucht aangevoerd wordt vanuit een hogedrukgebied omdat daar een teveel aan lucht is het gevolg van de lage luchtdruk bij de ITCZ is.

9. De ITCZ boven het land India met als gevolg heftige moessonregens in onze zomer ligt.

10. Omdat de wind ALTIJD van een hogedrukgebied naar een lage drukgebied waait de ITCZ boven het land India krijgt wind aangevoerd van een hogedrukgebied op.

11. Op zee naar het lagedrukgebied op land waait is dat deze veel water kan meenemen het gevolg van de lucht die vanaf het hogedrukgebied.

12. Vanaf het hogedrukgebied op zee aankomt naar het lagedrukgebied boven het land India, stijgt de lucht heel snel in dit lagedrukgebied, vormen zich er wolken en vallen er heftige moessonregens wanneer de vochtige lucht.

Opdracht 4: oefenvragen voor de toets.

Bron 1, de wereld.

© foto: Newebcreations, 2020

De onderstaande vragen geven je een goede indruk van de toets. Noteer de antwoorden in je aantekeningenschrift. Gebruik deze later naast je leerboek om te leren.

Gebruik bron 1 (de foto hiernaast).

1. Wat is de ITC(Z)?

2. Hoe ontstaat de ITC(Z)?

3. In welke maand van het jaar valt er in Darwin in het noorden van Australië veel neerslag? Kies uit januari of juli.


© vragen: de Geo, 2017.